phone +36-56-512-530
email repulestudomany@uni-nke.hu

   G I N O P   
Széchenyi 2020

GINOP-2.3.2-15-2016-00007

A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos kutatási potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (VOLARE)


ELŐZMÉNYEK

A légiközlekedés kiemelten fontos eleme az európai kohéziónak és gazdaságnak, a várakozások szerint a következő húsz év során a volu- mene több mint kétszeresére, egyes régiókban háromszorosára nőhet. A jelenlegi légiforgalmi szolgáltatások többsége hamarosan elavul. Igényként jelenik meg a hatékony, megfizethető és biztonságos légiközlekedés, beleértve annak környezetvédelemi aspektusait (üzem- anyag takarékosság, káros anyag és zajkibocsájtás csökkentés stb.), a pilóta nélküli repülő eszközök integrálását, a repülés, a légiközlekedés emberi tényezőinek a szerepét a repülésbiztonság valamennyi területén.

A kormány felkérésére 2011-ben elkészült Nemzeti Légiközlekedési Stratégiában az alábbi megállapítások olvashatók: „A légiközlekedés teljes hatása a világ GDP-jére közel tízszázalékos gazdasági potenciált jelent, amelynek szerepe rendkívüli … magasan fejlett technológiát használ, melyben folyamatosan új rendszerek, forradalmian új eszközök jelennek meg, amely csúcstechnológia megalkotása és üzemelte- tése rendkívüli tudást, szervezést és magasan képzett szakemberek szorosan összehangolt, együttes munkáját igényli.” E megállapítások alapján, világos kormányzati szándék fedezhető fel a repüléshez kapcsolódó tudományterületeken megvalósuló interdiszciplináris kutatá- sok ösztönzésére.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Repülő Intézete a GINOP-2.3.2-15 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága című felhívásra kidolgozta és benyújtotta A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (VOLARE) című pályázatát.

A Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 2016. augusztus 1-én kelt dokumentumában arról tájékoztatta az Egyetemet, hogy a fenti felhívására benyújtott támogatási kérelmet a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 755 710 123 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt arra irányul, hogy hazánkban megteremtse a feltételét a repüléstudományhoz kapcsolódó komplex, interdiszciplináris nemzet- közi kutatásoknak és magas szinten jegyzett tudományos eredményeket, produktumokat mutasson fel.

A projekt stratégiai célkitűzése az NKE konvergencia régióban lévő Katonai Repülő Intézet szakmai tevékenységéhez szorosan kapcsolódó interdiszciplináris kutatási potenciáljának további fejlesztéséhez szükséges tevékenységek megvalósítása, melynek során új kutatócsopor- tok kerülnek kialakításra és végrehajtandó K+F projektek (nemzetközi is) előkészítése történik meg. A kidolgozott projekt gyújtópontjában a légiközlekedés biztonsága áll, annak emberi, technikai aspektusaival, a felkészítés-végrehajtás és működés-üzemeltetés biztonságosabbá tétele érdekében.

A projekt további fontos célkitűzése a hazai repülőipar területén tevékenykedő KKV-k külső szakértőinek, valamint fiatal kutatóknak, dok- toranduszoknak és egyetemi hallgatóknak a bevonása. A kutatók célként tűzték ki a kutatás folyamán feltárt eredményeket nagy számú nemzetközi és hazai szinten magasan jegyzett cikkben és tanulmányban teszik közzé. A beszerzett kutatási infrastruktúra közvetlenül is hasznosul az oktatásban, a BSc az MSc és a PhD képzésekben. A projekt célok hazai és külföldi oktatási és kutatási intézmények bevonásával valósulnak meg, ezzel erősítve a tudományos kooperációt.

Az Intézetben részben adott a fenti célok elérését biztosító infrastrukturális és kutatói háttér. A rendelkezésre álló források és az elnyert pályázatba tervezett beszerzésekkel valamint a megcélzott együttműködő partnerekkel, kutatás-fejlesztést végző szervezetekkel és személyekkel kiegészülve biztosítják a projekt célok megvalósulását. Ezzel komoly lehetőség mutatkozik arra, hogy az Intézet a térség a repüléshez kapcsolódó kutatás-fejlesztési központjává váljon.

A projekt keretében három önálló, új célzott alapkutatással foglalkozó kutatócsoportot hozunk létre.

Projekt szakmai vezető: Dr. Palik Mátyás (NKE)