phone +36-56-512-530
email repulestudomany@uni-nke.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A REPÜLÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁS-FEJLESZTÉSI KÖZPONTTÁ VÁLHAT AZ NKE (PDF)

LETÖLTHETŐ GINOP INFORMÁCIÓS FÜZET (PDF)

LETÖLTHETŐ FÉLIDŐS GINOP INFORMÁCIÓS FÜZET (PDF)

LETÖLTHETŐ GINOP EREDMÉNYKOMMUNIKÁCIÓS KIADVÁNY (PDF)
LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI KUTATÁSOK

SAJTÓKÖZLEMÉNY
LEZÁRULT A NÉGY ÉS FÉL ÉVES PROJEKT A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SZOLNOKI CAMPUSÁN

Üdvözöljük a Repüléstudományi kutatások oldalon

Hírek, információk, érdekességek a repülés világából.

Alternatív üzemanyagok vizsgálata


A repülésbiztonság humán aspektusainak vizsgálata


UAS alkalmazása a repülések meterológiai biztosításában
HÍREK

 • gallery 3
 • Beszámoló a Firstbeat HRV konferenciáról
  Szöveg: Kovács Kamilla

  „A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (VOLARE)” című projekt kutatói munkájához kapcsolódóan nyílt lehetőség a Firstbeat HRV konferencián való részvételre [...]

 • gallery 3
 • Kutatásokkal támogatja a légierő fejlődését az NKE
  Szöveg: Tasi Tibor Fotó: Szilágyi Dénes

  A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program az egész ország védelmi potenciáljának megerősítését célozza, amelynek a légierő vetületében napjainkban is vannak látható eredményei [...]

 • gallery 3
 • HUMÁN FAKTOR A REPÜLÉSBEN – Maradj képben
  Szerzo(k): Kovács Kamilla

  Katonai repülésbiztonsági konferenciát tartottak Kecskeméten, a MH Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézetében március 19-én, kedden „HUMÁN FAKTOR A REPÜLÉSBEN – Maradj képben” címmel [...]

 • gallery 3
 • Félidőben a repüléstudományi kutatás
  Szöveg: Szöőr Ádám Fotó: Szilágyi Dénes

  Félidejéhez érkezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Repülő Intézet uniós pályázatának megvalósítása. A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó tudományos kutatások eddigi eredményeit egy workshopon mutatták be Szolnokon [...]

 • gallery 3
 • „Drónfoglaló” verseny Szolnokon
  Szerző(k): Törőcsik Tímea, Szabó Nikoletta, Fotó: Szilágyi Dénes

  12 középiskolai csapat részvételével rendezett többfordulós versenyt az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Repülő Intézete Szolnokon. A vetélkedőn a résztvevők megismerkedtek a drónok történetével, működésével és gyakorlati felhasználási formáikkal, miközben a selejtező feladatai próbára tették a versenyzők lexikális tudását, csapatmunkáját és kreativitását. A hétvégi, szolnoki döntőben 5 csapat versenyzett a végső győzelemért [...]

 • gallery 3
 • A repülés szakemberei tanácskoztak
  Szerző(k): Törőcsik Tímea, Fotó: Joó Béla

  Repüléstudományi konferenciát szervezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Repülő Intézete. Az űrhajózás világnapjához kapcsolódó tanácskozás első felében központi előadások hangzottak el, délután pedig a résztvevők szekcióban beszélték meg az aktuális kérdéseket [...]

 • gallery 3
 • DRÓNFOGLALÓ - Ki lesz a drónbitorló?
  Szerzo(k): Volare

  A Drónfoglaló egy középiskolásoknak szóló, ismeretterjesztő vetélkedő, melyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Repülő Intézete szervez [...]

 • gallery 3
 • Tudománnyal a biztonságosabb légiközlekedésért
  Szerzo(k): Szöőr Ádám, Fotó: Szilágyi Dénes

  A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó három területen indult kutatás az NKE Katonai Repülő Intézetében egy uniós finanszírozású projekt keretében - hangzott el a Magyar Honvédség 86. Szolnok helikopter bázisán tartott nyitórendezvényen. A projektnyitót követő repüléstudományi konferencián a szakterület aktualitásaival ismerkedhettek az érdeklődők [...]

 • gallery 3
 • GINOP szakmai konferencia
  Szerzo(k): dr. Palik Mátyás

  2016 októberében sor került a „Légiközlekedés–biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos kutatási potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen” című pályázat első projektgyűlésére [...]


AVIATION FUEL

A kutatók az egyes alternatív tüzelőanyag fajták repülésben való alkalmazható-ságának vizsgálatával, azok alkalmazási feltételeinek minél szélesebb körű feltá-rásával, a légijármű hajtóművek üzemére gyakorolt hatások tanulmányozásával és a felmerülő környezeti és gazdasági szempontok becslésével foglalkoznak.


AVIATION_HUMAN

A kutatók a repülés humán tényezőinek integrált alkalmazására vonatkozó vizsgálatokat folytatnak, melyek a pilóták mellett az egyre terjedőben lévő pilótanélküli légijárművek alkalmazóira is kiterjednek. A projektünk magába foglalja adatgyűjtést és elemzést, új mérési és vizsgálati protokollok kidolgozását és tesztelését, a gyakorlati alkalmazás eredményeinek összesítését és mindennapokban zajló al-kalmazás lehetőségeinek módszertanának kialakítását. Teljes körűen szükséges diagnosztizálni a várható egyéni teljesítmény sajátosságait az egyének stressz reak-cióinak sajátosságai és a regenerációs folyamatok lefolyásának függvényében.


UAS ENVIRON

A kutatási területen dolgozó kutatók, szakértők, a pilóta nélküli légijárművek (UAV) felhasználását biztonságossá, rugalmassá és így valóban sok területen alkalmaz-hatóvá tevő komplex, repülés-támogató rendszer (szoftver) modelljét dolgozzák ki, majd annak fizikai megvalósítását, korszerű, felhő-alapú informatikai rend-szerbe történő beágyazását végzik el. A kutatások kiegészülnek az UAV eszközök repüléséhez köthető környezeti faktorok (meteorológiai, szabályzói, felhasználói, in-formatikai stb.) szerteágazó vizsgálatával. A projekt befejezéséig a rendszer elsődle-ges tesztelése szintén végrehajtásra kerül, elkészül egy időjárás-felderítő UAV pro-totípus. Ezzel párhuzamosan kutatjuk az UAS (Unmanned Aircraft System, aminek része az UAV is) repülések tervezéséhez és végrehajtásához szükséges légiforgal-mi tájékoztatások elemeinek a fenti rendszerbe történő integrálási lehetőségeit. To-vábbi feladat a tervezett web alapú real-time (valós idejű) szolgáltatás informatikai hátterének a kialakítása.


MÉDIATÁR