phone +36-56-512-530
email repulestudomany@uni-nke.hu

   G I N O P   
Széchenyi 2020

Tudománnyal a biztonságosabb légiközlekedésért

2017.04.06

Szerző: dr. Palik Mátyás

Tudománnyal a biztonságosabb légiközlekedésért

2016 októberében sor került a „Légiközlekedés–biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos kutatási potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen” című pályázat első projektgyűlésére. A rendezvénynek az NKE szolnoki kampuszán működő Katonai Repülő Intézet, a pályázat projektgazdája adott helyet.

A gyűlést dr. Palik Mátyás alezredes, a projekt szakmai vezetője nyitotta meg az Intézet, és annak kutatási területeinek bemutatásával. Ezt követően beszélt az Intézet eddigi, pályázatok kapcsán végzett munkájáról, köztük a sikeresen végrehajtott TÁMOP-4.2.1.B-11/2 „Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások” című projektről. Ezután rátért a jelenlegi pályázat ismertetésére, bemutatta a projekt három kiemelt kutatási területét: Aviation_Fuel, Aviation_Human és UAS_Environ, és azok célkitűzéseit. Előadásában összegszerűen ismertette a pályázati források felhasználásának ütemezését, és a két nagyobb mérföldkövet. Megismerhettük a projektben részt vevő hazai és nemzetközi partnercégeket, majd időrendi tájékoztatást adott a pályázattal kapcsolatban tervezett rendezvényekről és a közeljövőben végrehajtandó feladatokról.

A szót dr. Kavas László alezredes, az Aviation_Fuel - bővebben az „Alternatív repülőgép tüzelőanyagok alkalmazhatósága a katonai repülésben - kiemelt kutatási terület vezetője vette át, aki részletesebben kifejtette alprojektje összefoglaló adatait. Ezen belül bemutatta a terület átfogó céljait, a tanulmányozni kívánt területeket, a megvalósítás időtervét, valamint a tervezett bemutatókat és konferenciákat.

A következő felszólaló dr. Dunai Pál alezredes, az Aviation_Human kiemelt kutatási területének vezetője volt. Egy kereskedelmi gépek baleseteit összesítő táblázat segítségével világított rá a humán faktor fontosságára a repülésben. Megtudtuk, hogy a humán faktort leginkább a pilótás repülésekkel, az UAV (RPA) repülésekkel, valamint a légiforgalmi irányítókkal kapcsolatban lehet és kell vizsgálni. Ezek után a vele dolgozó kutató teamet mutatta be:

  • Repülőorvostani vizsgálatok: dr. habil. Szabó Sándor András orvos ezds., Phd, főorvos, DAvMED (UK)
  • Teljesítmény-diagnosztikai vizsgálatok: dr. Györe István főorvos, sportszakorvos
  • Alkalmasság vizsgálati pszichológiai tesztek: prof. dr. Bárdos György (PhD) egyetemi tanár, MTA doktora
  • Testszenzoros vizsgálatok és pályatesztek: dr. Dunai Pál alez., egyetemi docens, MSTT tagja

Ismertette a teljesítmény-diagnosztikai élettani labor és a pszichológiai vizsgáló labor beszerzéseit. Felsorolta a legjelentősebb együttműködő kutató partnereket, valamint szót ejtett a két mérföldkőről. Összegzésként elmondta, hogy a projekt befejezéséig melyek azok a legfontosabb produktumok, amik megvalósulnak.

Végül dr. Bottyán Zsolt százados, az UAS_Environ kiemelt kutatási terület vezetője részletezte az alprojekt keretében fejlesztésre váró UAS komplex támogatási rendszer terveit és az előttük álló feladatokat. További kézzel fogható, várható eredményeik közé tartozik még egy időjárás-felderítő merev- és forgószárnyas UAS eszköz prototípusának kialakítása, és egy komplex UAS repülés-támogató rendszer (szoftver) modelljének kidolgozása és fizikai megvalósítása. Ezen kívül biztosította a résztvevőket a kiemelt publikációs tevékenységről és részletesen ismertette a fontosabb várható beszerzéseket.

A beszámolók végén az előadók és a projektben részt vevők készséggel válaszoltak a felmerülő kérdésekre.