A PROJEKT ADATAI
 • A projekt címe: „A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos kutatási potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (VOLARE)”
 • A projekt azonosító száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00007
 • Kedvezményezett neve: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 • A támogatási előleg összege: 755 710 123 Ft
 • A projekt elszámolható összköltsége: 752 615 095 FT
 • A támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • A projekt megvalósítás időszaka: 2016. október 3. - 2021. március 31.
 • A projekt fenntartási időszakának vége: 2026. március 31.
 • A projekt fő megvalósítási helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar szolnoki kampusz (5008 Szolnok, Kilián út. 1.)
 • Finanszírozó alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap
 • Projekt szakmai vezető: Dr. Palik Mátyás
 • Projektmenedzser: Törőcsik Tímea
 • Pénzügyi vezető: Vida Gabriella

       PROJEKT TARTALMA     

ELŐZMÉNYEK

A légiközlekedés kiemelten fontos eleme az európai kohéziónak és gazdaságnak, a várakozások szerint a következő húsz év során a volumene több mint kétszeresére, egyes régiókban háromszorosára nőhet. A jelenlegi légiforgalmi szolgáltatások többsége hamarosan elavul. Igényként jelenik meg a hatékony, megfizethető és biztonságos légiközlekedés, beleértve annak környezetvédelemi aspektusait (üzem- anyag takarékosság, káros anyag és zajkibocsájtás csökkentés stb.), a pilóta nélküli repülő eszközök integrálását, a repülés, a légiközlekedés emberi tényezőinek a szerepét a repülésbiztonság valamennyi területén.

A kormány felkérésére 2011-ben elkészült Nemzeti Légiközlekedési Stratégiában az alábbi megállapítások olvashatók: „A légiközlekedés teljes hatása a világ GDP-jére közel tízszázalékos gazdasági potenciált jelent, amelynek szerepe rendkívüli … magasan fejlett technológiát használ, melyben folyamatosan új rendszerek, forradalmian új eszközök jelennek meg, amely csúcstechnológia megalkotása és üzemeltetése rendkívüli tudást, szervezést és magasan képzett szakemberek szorosan összehangolt, együttes munkáját igényli.” E megállapítások alapján, világos kormányzati szándék fedezhető fel a repüléshez kapcsolódó tudományterületeken megvalósuló interdiszciplináris kutatások ösztönzésére.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar akkori Katonai Repülő Intézete a GINOP-2.3.2-15 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága című felhívásra kidolgozta és benyújtotta A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (VOLARE) című pályázatát.

A Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 2016. augusztus 1-én kelt dokumentumában arról tájékoztatta az Egyetemet, hogy a fenti felhívására benyújtott támogatási kérelmet a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 755 710 123 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A PROJEKT BEMUTATÁSA

A projekt arra irányul, hogy hazánkban megteremtse a feltételét a repüléstudományhoz kapcsolódó komplex, interdiszciplináris nemzetközi kutatásoknak és magas szinten jegyzett tudományos eredményeket, produktumokat mutasson fel.

A projekt stratégiai célkitűzése az NKE konvergencia régióban lévő tanszékek szakmai tevékenységéhez szorosan kapcsolódó interdiszciplináris kutatási potenciáljának további fejlesztéséhez szükséges tevékenységek megvalósítása, melynek során új kutatócsoportok kerülnek kialakításra és végrehajtandó K+F projektek (nemzetközi is) előkészítése történik meg. A kidolgozott projekt gyújtópontjában a légiközlekedés biztonsága áll, annak emberi, technikai aspektusaival, a felkészítés-végrehajtás és működés-üzemeltetés biztonságosabbá tétele érdekében.

A projekt további fontos célkitűzése a hazai repülőipar területén tevékenykedő KKV-k külső szakértőinek, valamint fiatal kutatóknak, doktoranduszoknak és egyetemi hallgatóknak a bevonása. A kutatók célként tűzték ki a kutatás folyamán feltárt eredményeket nagy számú nemzetközi és hazai szinten magasan jegyzett cikkben és tanulmányban teszik közzé. A beszerzett kutatási infrastruktúra közvetlenül is hasznosul az oktatásban, a BSc, az MSc és a PhD képzésekben. A projekt célok hazai és külföldi oktatási és kutatási intézmények bevonásával valósulnak meg, ezzel erősítve a tudományos kooperációt.

A megvalósulás helyszínén, az NKE szolnoki kampuszán részben adott a fenti célok elérését biztosító infrastrukturális és kutatói háttér. A rendelkezésre álló források és az elnyert pályázatba tervezett beszerzésekkel valamint a megcélzott együttműködő partnerekkel, kutatás-fejlesztést végző szervezetekkel és személyekkel kiegészülve biztosítják a projekt célok megvalósulását. Ezzel komoly lehetőség mutatkozik arra, hogy az Intézet a térség a repüléshez kapcsolódó kutatás-fejlesztési központjává váljon.

A projekt keretében három, önálló kiemelt kutatási területen új célzott alapkutatással foglalkozó kutatócsoport került létrehozásra.


KIEMELT KUTATÁSI TERÜLETEK

Alternatív üzemanyagok felhasználása a repülésben


A repülés humán tényezőinek többoldalú vizsgálata


A drónok repülésmeteorológiai célú felhasználása
           HÍREK           

 • gallery 3
 • Kutatás a biztonságos légi közlekedésért
  Szöveg: Tasi Tibor, Fotó: Szilágyi Dénes

  Lezárult a repülésbiztonsághoz kapcsolódó kutatási program a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szolnoki campusán. A több mint 755 millió forintos kormányzati támogatásból megvalósuló program négy és fél évig tartott, a kutatók több mint 60 ezer munkaórában vizsgálták a repülőgépek környezetbarát üzemanyagait, a repülés emberi szervezetre gyakorolt hatását és a pilóta nélküli repülés kérdéseit [...]

 • gallery 3
 • Beszámoló a Firstbeat HRV konferenciáról
  Szöveg: Kovács Kamilla

  „A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (VOLARE)” című projekt kutatói munkájához kapcsolódóan nyílt lehetőség a Firstbeat HRV konferencián való részvételre [...]

 • gallery 3
 • Kutatásokkal támogatja a légierő fejlődését az NKE
  Szöveg: Tasi Tibor Fotó: Szilágyi Dénes

  A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program az egész ország védelmi potenciáljának megerősítését célozza, amelynek a légierő vetületében napjainkban is vannak látható eredményei [...]

 • gallery 3
 • HUMÁN FAKTOR A REPÜLÉSBEN – Maradj képben
  Szerzo(k): Kovács Kamilla

  Katonai repülésbiztonsági konferenciát tartottak Kecskeméten, a MH Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézetében március 19-én, kedden „HUMÁN FAKTOR A REPÜLÉSBEN – Maradj képben” címmel [...]

 • gallery 3
 • Félidőben a repüléstudományi kutatás
  Szöveg: Szöőr Ádám Fotó: Szilágyi Dénes

  Félidejéhez érkezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Repülő Intézet uniós pályázatának megvalósítása. A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó tudományos kutatások eddigi eredményeit egy workshopon mutatták be Szolnokon [...]

 • gallery 3
 • „Drónfoglaló” verseny Szolnokon
  Szerző(k): Törőcsik Tímea, Szabó Nikoletta, Fotó: Szilágyi Dénes

  12 középiskolai csapat részvételével rendezett többfordulós versenyt az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Repülő Intézete Szolnokon. A vetélkedőn a résztvevők megismerkedtek a drónok történetével, működésével és gyakorlati felhasználási formáikkal, miközben a selejtező feladatai próbára tették a versenyzők lexikális tudását, csapatmunkáját és kreativitását. A hétvégi, szolnoki döntőben 5 csapat versenyzett a végső győzelemért [...]

 • gallery 3
 • A repülés szakemberei tanácskoztak
  Szerző(k): Törőcsik Tímea, Fotó: Joó Béla

  Repüléstudományi konferenciát szervezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Repülő Intézete. Az űrhajózás világnapjához kapcsolódó tanácskozás első felében központi előadások hangzottak el, délután pedig a résztvevők szekcióban beszélték meg az aktuális kérdéseket [...]

 • gallery 3
 • DRÓNFOGLALÓ - Ki lesz a drónbitorló?
  Szerzo(k): Volare

  A Drónfoglaló egy középiskolásoknak szóló, ismeretterjesztő vetélkedő, melyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Repülő Intézete szervez [...]

 • gallery 3
 • Tudománnyal a biztonságosabb légiközlekedésért
  Szerzo(k): Szöőr Ádám, Fotó: Szilágyi Dénes

  A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó három területen indult kutatás az NKE Katonai Repülő Intézetében egy uniós finanszírozású projekt keretében - hangzott el a Magyar Honvédség 86. Szolnok helikopter bázisán tartott nyitórendezvényen. A projektnyitót követő repüléstudományi konferencián a szakterület aktualitásaival ismerkedhettek az érdeklődők [...]

 • gallery 3
 • GINOP szakmai konferencia
  Szerzo(k): dr. Palik Mátyás

  2016 októberében sor került a „Légiközlekedés–biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos kutatási potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen” című pályázat első projektgyűlésére [...]


        MÉDIATÁR