phone +36-56-512-530
email repulestudomany@uni-nke.hu

  AVIATION FUEL  
Széchenyi 2020

AVIATION FUEL KKT. MUNKATÁRSAI


Dr. Kavas László KKT. vezető
Dr. Kavas László

Dr. Kavas László alezredes, egyetemi docens, hivatásos katona, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Repülő Sárkány-hajtómű Tanszék tanszékvezetője. Egyetemi diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnök Karán, míg PhD tudományos fokozatát 2009-ben, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskolában szerezte. Kutatási területéhez tartozik a katonai légijárművek műszaki, technológiai és gazdaságossági szempontú vizsgálata, és az MH repülőeszközein alkalmazható karbantartási, javítási módszerek elméleti lehetőségei és gyakorlati megoldásai.

2016-tól a GINOP-2.3.2-15 „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című felhívásra elkészített „A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen VOLARE” című pályázatban az AVIATION_FUEL kiemelt kutatási terület vezetője és egyben kutatója is (repülőgépek műszaki üzembentartása szakértő).

A lap tetejére >>>>
Dr. Beneda Károly
Dr. Beneda Károly

Dr. Beneda Károly, gépészmérnök, a BME Vasúti Járművek és Repülőgépek és Hajók Tanszék adjunktusa. Egyetemi tanulmányait a BME Közlekedésmérnöki Kar repülőgépész szakirányán végezte. Kutatási területe a gázturbinás hajtóművek, azon belül pedig kompresszorok instabil jelenségeinek vizsgálata. Ezen a téren szerezte 2013-ban PhD fokozatát. Tudományos tevékenysége mellett az AEROK Repülésműszaki Oktató és Szolgáltató Kft. részmunkaidős mérnök-tanár alkalmazottja, ahol napjaink korszerű gázturbinás sugárhajtóműveinek oktatásával foglalkozik. 2016-tól a GINOP-2.3.2-15 „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című felhívásra elkészített „A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen VOLARE” című projektben az AVIATION_FUEL kiemelt kutatási terület alkalmazott kutatója.

A lap tetejére >>>>
Kovács Gábor
Kovács Gábor

Kovács Gábor, hivatásos katona, hadnagy, a MH Légijármű Javítóüzem Repülőgépjavító Osztály Sérüléses Javító és Fejlesztési Alosztály technológusa, alosztályvezető-helyettes. Főiskolai tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Repülőműszaki szakirány, Sárkány-Hajtómű specializáción kiváló minősítéssel végezte. A képzés alatt részt vett a tanszéken az Új Széchenyi Terv „TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0001 Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások” című kutatómunkában UAV hasznos terheinek vizsgálatával. OTDK második helyezést ért el a „Könnyűvadász-repülőgép hajtóművek összehasonlítása” pályaművel. Egyetemi tanulmányait német nyelven a Széchenyi István Egyetem, Audi Hungaria, Belsőégésű motorok Tanszéken végezte szintén kiváló minősítéssel, ahol a fő kutatási téma a helikopter-zajcsökkentés lehetséges műszaki megoldásai volt. Az MH Légijármű Javítóüzemnél kismérető gázturbinák tesztelése és próbapadjainak kialakítása is a feladata. A GINOP-2.3.2-15 AVIATION_FUEL kutatási területen alkalmazott kutató (légijárművek javítása szakértő), feladata a repülésben használatos alternatív tüzelőanyagok kutatása, hajtómű modifikációval kapcsolatos műszaki tervezési és kivitelezési tevékenység, továbbá a szükséges műszaki és üzembentartási dokumentációk elkészítése. Jelenleg a Magyar Honvédség keretei között szervezett másod-helikopterpilóta képzés jelöltje.

A lap tetejére >>>>
Dr. Óvári Gyula
Dr. Óvári Gyula

Dr. Óvári Gyula okl. repülőmérnök, egyetemi tanár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Repülő Sárkány-hajtómű tanszékén, egyetemi magántanár a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Egyetemi tanulmányait a Moszkvai Zsukovszkij Repülőmér-nöki Akadémián végezte. Fő kutatási területei közé tartozik: a légierő innováció, orosz és nyu-gati gyártmányú katonai repülőgépek együttes üzemeltethetőségének lehetőségei és korlátai, VTOL/STOL, STEALTH légijárművek, hiperszonikus- és űrrepülőgépek alkalmazhatósága, fosz-szilis eredetű üzemanyagok kiváltásának lehetőségei a repülésben. Eddigi kutatói munkáját töb-bek között Széchenyi Professzori Ösztöndíjjal, SAAB Fundation Ösztöndíjjal támogatták, illetve, "Fáy András díj”-jal, Bolyai-gyűrűvel, „Dr. Laki Kálmán Díj”-jal, Zrínyi Miklós Emlékgyűrűvel, a Gépipari Tudományos Egyesület „A magyar repüléstudományért” emlékérmével ismerték el. Jelenleg oktatói tevékenysége mellett a GINOP-2.3.2-15 „A légiközlekedés-biztonsághoz kapcso-lódó interdiszciplináris tudományos potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen VOLARE” című pályázatban az AVIA-TION_FUEL kiemelt kutatási terület kutatója.

A lap tetejére >>>>
Dr. Rohács Dániel
Dr. Rohács Dániel

Dr. Rohács Dániel tanszékvezető, egyetemi docens, Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint Szakmai Fejlesztési Osztályvezető, HungaroControl Magyar Légiforgalmi Zrt. Az akadémiai karrier előtt több kutatás-fejlesztéssel foglalkozó cég alapítója, és kutatási vezetője. PhD tanulmányait az EUROCONTROL Experiemntal Centerben végezte, a Sorbonne és a Princeton vendéghallgatójaként. Az MTA Közlekedéstudományi Bizottság, az ACARE, az IFAR és a SESAR lot 5, lot 6 tagja. Számos nemzeti és nemzetközi konferencia szervezése, szervezőbizottsági tag. Elvégezte az MIT VMS programját. Kiemelkedő tapasztalat a nemzeti és nemzetközi (FP6, FP7, H2020) kutatás-fejlesztési projektírás, projektkoordináció és projekmenedzsment területén. Főbb kutatási témák: (i) légtér integráció, (ii) innovatív koncepciók analízise, definiálása, vizsgálata, (iii) környezetvédelem, (iv) repülések biztonsága a légiközlekedés területén.

A lap tetejére >>>>
Rozovicsné Fehér Krisztina
Rozovicsné Fehér Krisztina

Rozovicsné Fehér Krisztina (közalkalmazott). A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Repülő Sárkány-hajtómű Tanszékén egyetemi tanársegédként oktat Katonai légijárművek műszer- és méréstechnikája, Szakrajz és gépelemek című alapozó tantárgyakat. 2015-ben kezdte meg doktoranduszi tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskolájában. Kutatási témája a katonai légijárművek működtetési és üzemeltetési hatékonyságának, gazdaságosságának javítási lehetőségei az üzembentartás eszközeinek, eljárásainak korszerűsítésével, illetve az alternatív energiaforrások alkalmazásával. A Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán végzett okleveles gépészmérnökként.

Jelenlegi kutatásai a légijárművekben alkalmazható alternatív (bio, szintetikus) tüzelőanyagok, ezek kémiai, fizikai paramétereinek vizsgálata és alternatív meghajtások (hibrid, elektromos napelem és üzemanyagcella révén) témakörökben zajlanak. A GINOP-2.3.2-15-2016-00007 azonosító számú „A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen VOLARE” című pályázat AVIATION_FUEL kiemelt kutatási terület megbízott kutatója.

A lap tetejére >>>>
Tóth József
Tóth József

Tóth József, hivatásos katona, alezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Repülő Sárkány-hajtómű Tanszék kiemelt gyakorlati oktatója. Egyetemi tanulmányait Moszkvában a Zsukovszkij Repülő Mérnöki Akadémia sárkány-hajtómű szakán végezte, majd 2000-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezett MBA fokozatot (termelésszervezés szakirányon). Kutatási területei közé tartozik a repülő műszaki tisztek kompetencia alapú képzésének korszerűsítésével kapcsolatos elemzések módszertani kérdései. 2016-tól a GINOP-2.3.2-15 „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című felhívásra elkészített „A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (VOLARE)” című pályázat AVIATION _FUEL kiemelt kutatási terület foglalkoztatott kutatója (légijárművek szerkezete szakértő).

A lap tetejére >>>>
Dr. Varga Béla
Dr. Varga Béla

Dr. Varga Béla, hivatásos katona, alezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Repülő Sárkány-hajtómű Tanszék egyetemi docense. Egyetemi tanulmányait a BME Közlekedésmérnöki Karán folytatta, ahol 1990-ben gépészmérnöki diplomát szerzett. 2008-ban részt vett Svédországban a kecskeméti repülő-műszaki csoporttal egy 8 hónapos Gripen típusátképző tanfolyamon. 2013-ban a Katonai Műszaki Doktori Iskolában a GÁZTURBINÁS HAJTÓMŰVEK TELJESÍTMÉNY ÉS HATÁSFOK NÖVELÉSÉNEK MŰSZAKI TECHNOLÓGIAI HÁTTERE kutatási területen végzett doktori folyamatát „Summa Cum Laude” fokozatszerzéssel zárta.

2016-tól a GINOP-2.3.2-15-2016-00007 azonosító számú „A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (VOLARE)” című projekt AVIATION _FUEL kiemelt kutatási terület kutatója (légijárművek hajtóművei szakértő).

A lap tetejére >>>>