AVIATION FUEL  
Széchenyi 2020

AVIATION FUEL

kiemelt kutatási terület

A kutatási terület vezetője: dr. Kavas László egyetemi docens (NKE)

A kiemelt kutatási terület kutatói, szakértői az egyes alternatív tüzelőanyag fajták repülésben való alkalmazhatóságának vizsgálatával, azok alkalmazási feltételeinek minél szélesebb körű feltárásával, a légijármű hajtóművek üzemére gyakorolt hatások tanulmányozásával és a felmerülő környezeti és gazdasági szempontok becslésével foglalkoznak.

Célirányos, a szakmai tevékenységhez elengedhetetlen interdiszciplináris kutatási potenciál fejlesztést, hazai és nemzetközi kutatócsoportokkal való együttműködést is folytatnak.

A kiemelt kutatási terület átfogó célkitűzése javaslatok kidolgozása egy olyan komplex probléma esetében, mint az alternatív tüzelőanyagok bevezethetősége, és a bevezetés által fellépő műszaki, környezetbiztonsági problémák megoldhatósága a repülésben. A kitűzött cél eléréséhez vezető folyamatban kidolgozásra kerül egy komplett javaslati dokumentum (felhasználási stratégia), három egyetemi jegyzet és egy tansegédlet (átfogó történeti áttekintés az eddig elért eredményekről, technológiákról), illetve két távoktatási tananyag.

Hosszú távú cél, hogy a megszerzett ismeretek birtokában, tanácsadói oldalról segítse a légiközlekedésben érintett szervezeteket, vállalkozásokat az alternatív tüzelőanyagok alkalmazására való átállásában, a környezetkímélő és gazdaságos repülő üzemeltetési rendszer megvalósításában. A megszerzett ismeretek alkalmazása és a gyakorlatba történő átültetése révén a repülésből eredő környezetszennyezési hatások jelentős csökkenése várható.

A kutatások nemzetközi szintű kiterjesztésével új lehetőségekhez jutnak a projekt megvalósításban résztvevő kutatók (konferencia, szakmai rendezvény, tudományos fórum).

Aviation Fuel image 1

A kutatás során elvégzendő fontosabb feladatok:

 • a gázturbinás hajtóművek számára gyártott alternatív tüzelőanyagok hazai és nemzetközi helyzetének feltérképezése;
 • az alternatív tüzelőanyagok releváns tulajdonságainak meghatározása a repülésben alkalmazhatósági szempontjából;
 • gazdasági, környezetvédelmi, repülésbizton- sági elemzések a jelenlegi hajtóanyag helyett bevezethető tüzelőanyag fajták körének behatárolására;
 • kísérlet sorozat kidolgozása és elvégzése: repülőgépek tüzelőanyag rendszer elemeinek tüzelőanyag állósági vizsgálatára;
 • gázturbinás hajtómű égőtér számítógépes szimulációs rendszer létrehozása;
 • tüzelőanyag fajták matematikai modellezése;
 • kisméretű teszthajtómű és egy hozzá illeszkedő próbapad kialakítása;
 • kísérlet sorozat megtervezése és elvégzése a kiválasztott alternatív tüzelőanyagok teszthajtómű üzemére gyakorolt hatásának vizsgálatára;
 • a számítógépes szimulációk verifikálása;
 • eljárás tervezése és megvalósítása a teszthajtóműből kilépő gázok mintavételezésére;
 • a hajtóműből kiáramló égéstermékek környezeti hatásainak vizsgálata;
 • a repülőeszközök repülőtéri üzemeltetési rendszerének gazdaságossági vizsgálata.
Aviation Fuel image 2